Day 54 – Knighton to Kington

Weather: โ˜€๏ธ with a bit of haze

Feeling Today: ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜Ž yet again!

So Far: 735.60 miles, 240:45 hours

Today was a bit of a re-run of yesterday’s walk in terms of terrain, outlook and oppressive heat. There were fewer climbs though and it would have been significantly shorter if I hadn’t stupidly gone the wrong way when coming down into Kington. I made the mistake of following my nose – never a good idea really!

img_2623

Yesterday I was mainly in Shropshire and ended in Wales, but today I was walking mainly in Wales but ended in England.

Kington is a nice place tho’ I can understand it being likened to Royston Vasey (The League of Gentlemen).  The issue here isn’t that the high street is being overrun by national chains; it’s that none of the national chains have reached here. So the town has a fifties’ charm of independent and old-fashioned shops where the clog-maker’s workshop – no, really –  is still on a main street alongside various haberdashers and the sweet shop that still advertises Capstan ciggies…..  With a bit of luck the whole of the Country will be like this post-Brexit !

Definitely a good drying day; for hay, socks, shirts and pants! My B&B host, Liz, very kindly did my washing this evening. Her offer to do this was presumably an impulsive reaction to the stench as I walked in and concern for her other guests ….

It’s a small world!; staying at the same B&B is Richard from Bedford who is walking some of Offa’s Dyke south to north. He tells me Offa is buried in Bedford and, like my mother, is a Rothsay Rambler -(Richard, that is, not Offa).

img_2646

Quite a late post tonight …

img_2605


8 thoughts on “Day 54 – Knighton to Kington

 1. Has the lack of log piles on recent days pushed you to photographing interestingly shaped dead wood ? Being a City supporter you would know all about dead wood which the Spanish chainsaw will be pruning throughout the summer one assumes

  Like

 2. Well, given the size of the snozzle it is probably like turning a supertanker once it builds up a head of steam!
  Notice the sheep and even the tractor driver are keeping their distance – your aroma obviously precedes you.
  Keep up the good work – your walk is an inspiration to us all.
  I am even now loading up on carbs to make the huge and daunting trip into my village centre.
  I may not be back for a while.

  Like

 3. Beautiful scenes – so hot the sheep are even having a voluntary dip in the river! Can’t believe you got your B&B landlady to do your washing. You Old Charmer! Keep cool and walking!

  Like

 4. Far from having a sense of smell, your landlady clearly has no sense of smell, poor woman.
  This weather must be tough….it is on the tube ! Keep up the good work…..your total mileage is looking mighty impressive !
  Re. wool, Bev really must stop living on the edge…..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s